Bilder från Hjärntrustens seminarium med Håkan Rylander, Sysav,
9 oktober 2014, Piratensalen, Grand Hotel, Lund.

Håkan Rylanders presentationsbilder finner Du genom att klicka på bilden nedan: