Bilder från Hjärntrustens och Inredningspartners workshop om Aktivitetsbaserade arbetsplatser,

Råbylunds gård, Lund, 17 september 2014